Поточні накази


Приклади поточних наказів

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

НАКАЗ

21.12.2015р.                      м. Дніпропетровськ                           № 214

Про дотримання вимог законодавства

щодо запобігання корупції

 

        Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», наказу відділу освіти від 18.12.2015р. № 322 «Про дотримання вимог законодавства щодо запобігання корупції», з метою попередження зловживань службовим становищем керівником і працівниками навчального закладу, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах району,

НАКАЗУЮ:

1.     Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про запобігання корупції» усіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.1.         Провести нараду з працівниками закладу освіти з метою суворого дотримання чинного законодавства.

В.о. директора школи Примачук Т.І., 21.12.2015р.

1.2.         Видати відповідний наказ по навчальному закладу та ознайомити з його змістом працівників під особистий підпис.

В.о. директора школи з Примачук Т.І., 21.12.2015р.

1.3.         Наказ розмістити на сайті навчального закладу.

Відповідальна - Зарічна Л.В., до 21.12.2015р.

2.     Всім працівникам навчального закладу:

1.1.         Категорично забороняється збір будь-яких коштів (благодійної допомоги, кошти на харчування, фонди класів, закладів).

1.2.         Не допускається незаконне збирання коштів працівниками навчального закладу використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

1.3.          Працівникам закладу освіти заборонити примусове стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора школи                                         Т.І.Примачук

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

 04.03.2014                        м. Дніпропетровськ                    № 60  

  

Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту

           На  виконання вимог Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України»  єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,. затвердженого наказом Начальника цивільного захисту – Міністром освіти і науки України від 03.09.2009 № 814 «Про Положення про функціональну підсистему науки України » державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»,наказу відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради , з метою перевірки та закріплення теоретичних знань, умінь і навичок з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, набутих працівниками й учнями протягом навчального року,та забезпечення високого рівня організованості й наочності проведення всіх заходів

НАКАЗУЮ:

1. Підготувати і провести День цивільного захисту згідно із вимогами наказу відділу освіти  Амур-Нижньодніпровського  районного  у м. Дніпропетровську раді - 08 квітня 2014 року.

2. Основною метою «Дня ЦЗ» вважати:

2.1 Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях.

2.2 Формування в учнів  та співробітників упевненості в ефективності заходів, які проводяться з цивільного захисту.

2.3 Формування та розвиток в учнів та працівників школи  високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативності, спритності, здатності самовіддано виконувати завдання ЦЗ.

3. Головними завданням «Дня ЦЗ» вважати:

3.1. Забезпечення удосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах екстремальних ситуацій.

3.2. Практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення, вміння користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.

3.3. Навчання керівного і командно-начальницького складу організації та проведення заходів цивільного захисту, в школі.

4. Для проведення «Дня ЦЗ» залучити:

-  керівний,

-  педагогічний склад,

-  технічний персонал школи,

-  учнів.

5. Під час проведення «Дня ЦЗ» з постійним складом і формуваннями ЦЗ провести об'єктове тренування (ОТ).

Посадовій особі з питань  ЦЗ школи до 01 квітня  розробити та представити на затвердження план підготовки та проведення об’єктового тренування, у процесі якого практично відпрацювати:

- дії за сигналом "Увага всім!";

- вміння користуватись засобами колективного та індивідуального захисту, виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання;

- проведення екстреної евакуації у разі виникнення небезпечних подій (пожежа, повідомлення про наявність вибухових пристроїв, розливу ртуті, тощо).

6. Організацію підготовки та проведення заходів «Дня ЦЗ», проведення змагань, естафет, конкурсів покласти на шкільну комісію під керівництвом директора у складі:

6.1. заступника голови -  посадова особа з питань ЦЗ школи  (Примачук Т.І.);

6.2. членів:

- педагога-організатора (Столяренко В.М.);

- викладача предмету «Захист Вітчизни» підготовки (Долбишева А.П.);

- соціального педагога (Бакланова О.А.),

- викладача з основ медичних знань (Марченко С.В.);

- медсестри школи (Дишук О.В.);

- завгоспа (Мирченко Н.В.). 

7. Посадовій особі з питань  ЦЗ до 01 квітня 2014р. скласти план підготовки і проведення «Дня ЦЗ» і подати його на затвердження.

8. Завгоспу та викладачу предмету «Захист Вітчизни» підготовки до 05 квітня 2014р. забезпечити оснащення невоєнізованих формувань ЦЗ необхідним майном Привести в готовність захисну споруду.

9. Класним керівникам:

9.1. До 04 квітня 2014 року провести заняття та класні збори з питання "Про завдання учнів щодо підготовки до проведення заходів «Дня ЦЗ» та участі в них". Ознайомити учнів із заходами безпеки під час проведення Дня ЦЗ і ОТ.  

9.2 Провести обмірювання обличчя учнів, уточнити розміри протигазів і подати заявку завгоспу школи.

10. Загальна готовність до «Дня ЦЗ» 08 квітня 2014  року.

11. Наказ довести до відома командно-начальницького складу формувань ЦЗ, керівників і постійного складу школи.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор

КЗО  «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю »       

Дніпропетровської міської ради                                Т.І. Онопрієнко   

 

 

 


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

28. 03.2014              м. Дніпропетровськ            № 57

Про недопущення залучення учнів

та педагогічних працівників до участі

в політичних акціях під час

навчально-виховного процесу

 

    На виконання Конституції України (ст. 53) Закону України «Про освіту» (ст. 8, 29, 51, 55, 59), відповідно до наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 21.03.2014 № 97 «Про недопущення залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу», наказу  відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті   Дніпропетровську ради  від 24.03.2014 № 70 «Про недопущення залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу», з метою забезпечення конституційного права дітей та молоді на освіту, збереження життя і здоров’я дітей, недопущення порушень законодавства щодо дітей та за участю дітей, втягнення їх в антигромадську діяльність під час громадсько-політичних акцій протесаного характеру, попередження вчинення неповнолітніми адміністративних та кримінальних правопорушень,

 

НАКАЗУЮ:

1.      Під час навчально-виховного процесу заборонити участь педпрацівників та учнів в політичних та силових протистояннях, мітингах та демонстраціях.

(постійно)

1.3.      Розмістити на інформаційному стенді та веб-сайті навчального закладу інформації для ознайомлення дітей та їх батьків щодо правових наслідків учинення неповнолітніми правопорушень.

(березень)

3.      З метою організації змістовного дозвілля учнів на весняних канікулах – забезпечити виконання плану весняних канікул, масове залучення дітей до участі у заходах

(24.03.14  – 28.03.14)

1.2. Сприяти організованому відвідуванню учнями школи заходів позашкільних  навчальних закладів району та міста.

(24.03.14 – 28.03.14)

1.3.    Тримати на особливому контролі:

    - неухильне виконання норм законодавства в частині недопущення   втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій у навчально-виховний процес;

(постійно)

 

1.4.      Суворо дотримуватись вищезазначених нормативно-правових актів.

(постійно)

1.2.     Затвердити План заходів з підготовки і проведення у 2014 році у навчальному закладі Року учасників бойових дій на території інших держав (додаток).

 2. Забезпечити організацію  та  проведення   в  школі  заходів  з   нагоди  Року учасників  бойових  дій  на  території   інших  держав 

 (відповідальна :  Столяренко  В.М.,   упродовж 2014  року)

 3.  Класним  керівникам  11 класів  домогтися   повного  виконання  плану

 4.     Забезпечити широке висвітлення на сайті навчального закладу, у засобах масової інформації ходу проведення заходів з нагоди Року учасників бойових дій на території інших держав

                                        (відповідальна: Столяренко В.М., Зарічна Л.В.,                      відповідно до плану заходів)

 Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на Столяренко В.М., педагога-організатора.

 Контроль щодо виконання даного наказу залишаю за собою.

 

Директор

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                Т.І. Онопрієнко

 


 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

26.08.2014 р.                     м. Дніпропетровськ                            № 114

 

Про організацію роботи з охорони праці

та безпеки життєдіяльності учнів школи

в 2014/2015 н.р.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2001 № 563, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2006 № 304, на виконання наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від «Про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних закладах та дитячих будинках міста у 2014-2015 навчальному році», наказу  відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від «Про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних закладах району у 2014-2015 навчальному році», з метою попередження нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті, забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу,

НАКАЗУЮ:

Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці і Тимчасового положення про службу з охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 року за №73 у складі:          

директора школи                                     – Онопрієнко Т.І.;

заступників директора                             – Медвідь Т.Р., Примачук Т.І., Кардашова І.П;                                                  

завгоспа                                                  – Мирченко Н.В.;

вчителя фізики                                        – Оксень О.В.;

вчителя фізвиховання                             – Оніщук І.І.;

вчителя початкових класів                         – Мисливець Л.П.

                                                                       (відповідальна за оформлення випадків травматизму серед дорослих)

 

Службі з охорони праці:

2.1 Опрацювати нормативно-правові документи щодо виконання працівниками школи посадових обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, розслідування нещасних випадків

(до 10.09.2014)

2.2 Організувати слухання на нарадах, засіданнях, звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових безпечних умов праці та проведення навчально-виховних заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

2.3 Здійснювати розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу згідно з Положенням та своєчасно інформувати районний відділ освіти.

2.4 Організувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №563.

2.5 Організувати розробку інструкцій, щодо виконання небезпечних робіт, а  також перегляд цих документів 1 раз на 3 роки.

2.6 Здійснювати контроль за проведенням обов’язкових періодичних медичних оглядів.

2.7 Підтримувати постійний зв'язок з державними організаціями з метою запобігання травматизму учнів.

2.8. Відповідальною за дотримання техніки безпеки працівниками школи призначається   Примачук Т.І., заступник директора з НВР.

Заступникам директора з НВР      – Примачук Т.І.,          Медвідь Т.Р., Кардашовій І.П.:

3.1 Організувати виконання організаційно-технічних заходів із створенням здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в кабінетах, класах, майстернях, тощо.

3.2 Контролювати наявність, збереження і використання навчального обладнання і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час роботи згідно Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

3.3 Організувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів.

3.4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місті,    повторного та позапланового інструктажів, згідно з наказом МОН України № 563.

3.5 Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (1 раз на 3 роки) інструкцій  з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях, тощо, за своєчасним проведенням інструктажів учнів.

3.6 Забезпечити проведення з працівниками, учнями відповідних інструктажів на початок та протягом навчального року (вступних, первинних, повторних, цільових позапланових) із записом у спеціальні журнали відповідної форми.

(у терміни, визначені нормативно-правовими актами)

Педагогу - організатору Столяренко В.М.:

4.1 Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних умов щодо її положення та нести за неї особисту відповідальність.

4.2 Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасних випадків, надавати їм практичну допомогу.

Проводити інструктажі і навчання класних керівників, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563.

Активізувати роботу загонів ЮІР та відпрацювання практичних навичок з безпеки дорожнього руху на заняттях з «Основ здоров’я» та при проведенні позакласної роботи з дітьми, а саме: тренувальних вправ, екскурсій, додаткових бесід, відео-лекторіїв, різноманітних тематичних конкурсів, зустрічей зі співробітниками ДАІ, лікарями тощо.

(протягом року)

Завгоспу школи Мирченко Н.В.:

5.1. Забезпечити експлуатацію будівлі школи, території відповідно до вимог, правил та норм з охорони праці та догляду за ними, та наявність актів-дозволу на експлуатацію, щоквартально складати акти про перевірку кріплення споруд.                 (постійно)

5.2. Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, коштів.                                                                   (постійно)

5.3. Забезпечити правильність складування і збереження матеріалів, шкільних цінностей, належного санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень.                                                                          (постійно)

5.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежегасіння.                                                                          (постійно)

5.5. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювання рівня освітлення, шуму, вібрації в приміщеннях школи.                                                                           (1 раз на рік)

5.6. Розробити і 1 раз на 3 роки переглядати і затверджувати інструкції з охорони праці під час виконання конкретних робіт, брати участь у розробці колективної угоди з охорони праці.

5.7. Забезпечити утримання навчального закладу та медичного кабінету згідно ДСанПіН 5.5.2.008-08

      (постійно)

  Керівникам гуртків, секцій:

6.1 Забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного знаряджання, тощо; не дозволяти учням працювати без відповідального спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

                                                                                 (постійно)

6.2 Проводити з учнями інструктажів на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його у журналі встановленого зразка. Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.

Завідувачам кабінетів:

7.1 Персонально призначаються відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту завідувачі кабінетів:

Лебеденко О.М.                    – завідувач кабінетом хімії;

Оксень В.О.                          – завідувач кабінетом фізики;

Зарічна Л.В.                          – завідувач кабінетом інформатика;

Леонова Л.А.                         – завідувач кабінетом біології;

Мошковська Т.В.                    – завідувач кабінетом обслуговуючої праці;

Медвєдєва І.П., Оніщук І.І.,Долбишев А.П. – завідувачі спортивною залою;

Кузнєцова О.І.                      – завідувач кабінетом математики.

Всім педагогічним працівникам:

8.1 Провести на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктажі з техніки безпеки згідно з наказом МОН України № 563 з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

8.2 Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі, з фіксацією їх в документах:

       -  в класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з   навчальним планом);

       -  в журналі заступника директора з ВР (в разі проведення позакласної та позашкільної   роботи).

8.3 Провести додаткову роз’яснювальну роботу з учнями школи з питань попередження отруєння плодами дикоростучих рослин і грибами, попередження пожеж, нещасних випадків на воді та ін. із записом на окремій сторінці класного журналу.

(згідно із розпорядчими документами)

8.4 Забезпечити висвітлення на батьківських зборах інформації про стан дитячого травматизму у школі, у тому числі травмування до порядку денного батьківських зборів при кожному нещасному випадку та за потребою.

(протягом року)

8.5 Забезпечити виконання комплексного плану заходів навчального закладу з профілактики дитячого травматизму, передбачивши заходи з попередження нещасних випадків під час різних видів діяльності дітей у навчально-виховному процесі та побуті.

(протягом року)

9. З наказом ознайомити всіх працівників школи під розпис.

10.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                         Т.І. Онопрієнко

  


      КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

29.08.2014р.                     м. Дніпропетровськ                                      № 117

 

Про невідкладні заходи щодо запобігання

дитячому дорожньо-транспортному травматизму

 

З метою поліпшення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, а також з метою виконання спільного наказу Міністерства освіти та науки України та Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.1992 року

№ 226/753 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму»,

НАКАЗУЮ:

Покласти персональну відповідальність за організацію навчання та практичних тренувань учнів  щодо  виконання  Правил  дорожньо-транспортного  руху  і  безпечної поведінки на педагога – організатора Столяренко В.М., Кардашову І.П.

Скласти  та  затвердити  перелік  заходів  щодо  запобігання дитячому дорожньо- транспортному травматизму до 10.09.14 року.

                                                          (відповідальні – класні керівники)

      3. Для проведення  роботи  з  профілактики  дитячого  дорожньо - транспортного травматизму, виконання  програми  з  формування  в  учнів  навичок  безпечної поведінки на вулицях і дорогах та організації діяльності загонів юних інспекторів дорожнього руху, підтримувати належні зв’язки з інспектором ДАІ міста, області.

                                             (відповідальні – Столяренко В.М., Кардашова І.П.)

     4. Провести шкільний огляд загонів юних інспекторів руху та забезпечити їх участь в    районному конкурсі-огляді шкільних загонів ЮІР.

                                                        (відповідальна – Столяренко В.М..)

    5.   По кожному факту дорожньо-транспортних пригод, що стались з учнями школи в 10-денний  термін  проводити  службове розслідування причин подій та перевірку роботи  із запобігання  дорожньо-транспортному травматизму в класі, де вчиться потерпілий учень.

                                                                             (відповідальна – Медвідь Т.Р.)

    6.    Провести  у  вересні  поточного  року  рейд  «Увага!  Діти  на   дорозі»

                                                                        (відповідальна – Столяренко В.М.) 

7.    Педагогу -  організатору  Столяренко  В.М.,  класним   керівникам розробити   конкретні   пропозиції   щодо   заходів   з   профілактики   дорожньо-транспортного  травматизму  для  внесення  в  плани  виховної  роботи  класних колективів та загальношкільного плану роботи.

                                                                                            (до 14.09.14 року)

8.    Контроль за виконанням наказу покласти на Столяренко В.М., педагога – організатора.

 

Директор

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                                    Т.І. Онопрієнко


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

01.09.2014                                 м. Дніпропетровськ                             № 119

 

Про дотримання чинного законодавства

в частині забезпечення конституційного

права дітей і молоді на освіту

навчальним закладом у 2014/2015 н. р.

 

Відповідно до  ст.53 Конституції України, вимог Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», головного управління  освіти і науки облдержадміністрації  від 30.08.2013 року № 657/0/212-13 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 30.08.2013 року № 211 «Про дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту навчальними закладами м. Дніпропетровська»,  наказу  відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від 30.08.2013 № 200 «Про дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту загальноосвітніми навчальними закладами району»,згідно з річним планом роботи школи, з метою забезпечення охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти та з метою запобігання дитячої бездоглядності,

НАКАЗУЮ:

1.   Прийняти участь у проведенні Всеукраїнського рейду «Урок» упродовж вересня 2014 року, місячника дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту – упродовж  жовтня 2014 року.

2.   Всім вчителям школи:

2.1.      Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

2.2.      Перевірити  зошити  мікрорайону   школи   та уточнити списки дітей  від 0 до 18 років до  13.09.14р. (список педагогів із закріпленими за ними частинами мікрорайону  додаток 1).

2.3.      Перевірити навчання дітей 6-18 років в навчальних закладах.

2.4.      Навчання дітей підтвердити довідками (до 15.09.2014).

3.   Класним керівникам 1-11 класів:

3.1.      Вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.

(постійно)

3.2.      Посилити контроль за відвідуванням учнями шкіл навчальних занять.

(постійно)

3.3.      Проаналізувати причини ухилення учнів від навчання та розробити заходи щодо попередження бродяжництва.

3.4.      У разі відсутності учня на уроках без поважних причин понад 10 днів складати акти і передавати їх до відділу освіти та управління-служби у справах дітей району.

(за потребою)

3.5.      Здійснювати облік і контроль за поведінкою і навчанням учнів, схильних до правопорушень, вживати дієві заходи по залученню їх до навчання, у разі тривалої відсутності на заняттях організовувати роботу з надання допомоги по надолуженню програмового матеріалу.

(постійно)

3.6.      Спільно з управлінням-службою у справах дітей районної у місті ради, центром соціальних служб для молоді проаналізувати умови проживання дітей, які перебувають у складних та надзвичайних умовах.

(за графіком)

3.7.      На батьківських зборах в системі проводити роботу щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

(за планом)

3.8.      Активізувати проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та працевлаштуванні випускників 9-х, 11-х класів.

 

(індивідуальне та групове)

3.9.      Забезпечити залучення до гурткової роботи в позаурочний час, приділивши особливу увагу зайнятості учнів з девіантною поведінкою.

(постійно)

4.   Соціальному педагогу Баклановій О.А.:

4.1.      Скласти план спільних дій зі службами у справах неповнолітніх АНД та Індустріального району.

4.2.      Провести рейди:

-«Діти вулиці» -

- «Урок» -

- «Комп'ютерний клуб»

(протягом вересня 2014 р.)

     4.3.   Організувати роботу засідання Ради профілактики правопорушень в   школі на 2013/2014 н.р., запрошувати спеціалістів управління-служби у справах дітей.

                                                                                         (за графіком)

1.1.      Скласти та узагальнити:

         - Дані про облік дітей девіантної поведінки та дітей, що скоїли  правопорушення або злочин;

         - Соціальний паспорт школи.

1.2.      Надавати до  відділу освіти у визначені терміни інформацію за встановленими формами:

-           до 04.09.2014 року, 07.10.2014 року - інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти дітьми і підлітками шкільного віку (Додаток  1);

 •  04.09.2014 року, 07.10.2014 року - оперативну інформацію про роботу щодо повернення дітей і підлітків до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (Додаток  2);
 •  до 01.10.2014 року - звіт про здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток  3);

-           до 01.10.2014 року – звіт про навчання або працевлаштування випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток  4);

   -  до 04.11.2014 року - звіт про підсумки проведення місячника  дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту (Додаток  5);

         -    до 17.09.2014 року – звіт про кількість дітей шкільного віку в 2014 році      за формою № 77- РВК разом із узагальненими списками, а саме:

 -  дітей і підлітків шкільного віку від 5 до 18 років;

- дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що  потребують  соціальної допомоги та соціальної реабілітації,  а також   тих,   які   не    можуть    навчатися    за    висновками психолого-медико-педагогічних консультацій,  складені цими консультаціями;

2.   Заступникам директора з навчально-виховної роботи:

    5.1.   Тримати на контролі навчання  учнів, що вибули  зі  школи (постійно)

5.2.  Ретельно  перевірити  алфавітну  книгу, книгу  наказів “Про  рух  учнів”,  особові  справи  учнів  школи   (до 10.09.2014).

1.3.      Тримати  на  постійному  контролі  ведення “Сигнального  журналу ” (постійно)

5.4. Щопонеділка протягом 2014/2015 н.р. надавати інформацію про учнів   школи, які не відвідують навчальні заняття без поважних причин, та вжиті заходи щодо повернення їх до навчання                (Додаток  6);

5.5. Щоп’ятниці протягом 2014/2015 н.р. – інформацію щодо здійснення  контролю за відвідуванням учнями навчальних занять упродовж тижня (Додаток  10);                     

5.6. До 25 числа кожного місяця протягом 2014/2015 н.р. - інформацію про дітей і підлітків шкільного віку, які проживають у мікрорайоні  школи і не відвідують навчальний заклад, та вжиті заходи щодо залучення їх до навчання (Додаток  7);

         -  до 23.09.2014 року - інформацію про стан охоплення позашкільною  освітою учнів школи (Додаток 8);

5.7.  До 1 числа кожного місяця протягом 2014/2015 н.р. - інформацію щодо здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять                      упродовж місяця (Додаток 9);

         6. Матеріали  по  виконанню  даного  наказу  узагальнити  в  наказі  по                           

             школі  (до 30.09.2014).

     7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                           Т.І.Онопрієнко


 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

01.09.2014                                 м. Дніпропетровськ                             № 120

 

Про організацію харчування                                                  

учнів школи в 2014-2015 н.р.

На виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування №2342-IV від 13.01.2005р., наказу МОН України та охорони здоров'я  України № 620/563 від 15.08.2006 р. «Щодо невідкладних заходів з питань організації харчування в дитячих загальноосвітніх закладах», міського управління освіти та науки України № 228/1 від 23.06.2006 р. «Про хід виконання  Програми розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста», відповідно до річного плану роботи школи, виконуючи програму соціального захисту дитини

НАКАЗУЮ:

§1

1. Призначити відповідальною за організацію безкоштовного харчування учнів пільгової категорії (оформлення документації) та харчування учнів 1 – 4 класів – Кардашову І.П.,  педагога організатора (0,5ст).

2.  Класним керівникам 1 – 11 класів:

2.1. Проінформувати батьків, або осіб, які їх замінюють про порядок та правила оформлення документів на одержання безкоштовного харчування їхніми дітьми в шкільній їдальні.

                                                                             (вересень, батьківські збори)

2.2. Зібрати документи, які підтверджують право безкоштовного харчування учнів в шкільній їдальні -

                                                                               до 10.09.2014 р.

2.3. У разі поповнення пільгового контингенту дітей, подавати списки та документи таких дітей –  Кардашовій І.П. для подальшого узгодження в централізованій бухгалтерії райво.

                                                                              (постійно)

2.4. На батьківських зборах повідомити батьків учнів школи про графік прийому їжі в шкільній їдальні та суму коштів (сніданки, обіди в групі продовженого дня) для оформлення харчування.

                                              (протягом 1-2 тижня вересня,батьківські збори)

3. Затвердити графік організованого харчування в шкільній їдальні учнів школи:

                 I перерва – сніданки 1 – 2 кл.;                     буфет  - 3 – 4 класи

                 II перерва  -    -*-       3 – 4 кл.;                     буфет  - 5 – 7 класи

                 III перерва -    -*-       5 – 7 кл.;                     буфет  - 8 – 11 класи 

                 IV перерва -    -*-       8 – 11 кл.;                   буфет  - 5 – 11 класи

                  V перерва                                                     буфет  - 4 – 11 класи;

                  Група продовженого дня     - обід   з 13.00 – 14. 00.

 4. Класним керівникам 1 – 11 класів в обов’язковому порядку супроводжувати учнів свого класу до їдальні.

      Заявку на організоване харчування подавати до їдальні до 10.00.

5. Нагляд за якісним харчуванням та дотримання санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні покладається на медичного працівника школи  Дишук О.В., відповідно до її посадових обов’язків.

 §2

Про організацію безкоштовного харчування

учнів пільгових категорій та учнів 1 – 4 класі

 у 2014 – 2015 навчальному році

Виконуючи Закон України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування №2342-IV від 13.01.2005р., постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану  вартість», на підставі поданих документів: заяв батьків або опікунів учнів школи, довідки, актів обстеження матеріально-побутових умов,рішення педагогічної ради школи(протокол № 1)  надати безкоштовне харчування слідуючим учням:

Дітям, позбавленим батьківського піклування:

1. Глоба Олександр    - 10 клас;               

2. Новіков Денис          - 4 - А клас;

3. Старовойтов Євген - 4 - Б клас;

4. Жабін Георгій                   - 6 - А клас;

5. Воронова Катерина          - 9 клас

6. Шульга Катерина    - 7- Б клас

7. Затернянська Юлія   - 2 - Б класс

8. Гамков Богдан             - 9 клас

 

2. Щотижня (п’ятниця, понеділок) подавати в райво звіт про харчування дітей пільгових категорій та харчування учнів 1 – 4 класів .                                                               (відповідальна Кардашова І.П.)

3. Організувати харчування з 01.09.2014 р. учням 1 – 4 класів:

1 – А клас – 30 учнів,  класний керівник  Евсеенкова о.Г.

1 – Б клас – 28 учнів,  класний керівник  Сорочан Т.С.

1 – В клас – 28 учнів,  класний керівник  Політаєва Н.М.

2 – А клас – 28 учнів,  класний керівник  Берестова В.К.

2 – Б клас – 28 учнів,  класний керівник  Кардашова і.П.

2 - В клас – 28 учнів, класний керівник Волохова А.С.

3 – А клас – 28 учнів,   класний керівник  Самокіша В.О.

3 – Б клас – 30 учнів,  класний керівник  Мисливець Л.П.

4 – А клас – 23 учнів,  класний керівник  М’ячина А.Г.

4– Б клас – 28 учнів,  класний керівник  Махінько Е.О.

4. Відповідальність за організацію харчування учнів 1 – 4 класів, складання щотижневих звітів покладається на класних керівників вищезазначених класів.

§ 3

Про організацію безкоштовного харчування

 учнів з багатодітних сімей

у 2013 – 2014 навчальному році

На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану  вартість», надати безкоштовне харчування дітям з багатодітних сімей відповідно до наданих документів: заяви батьків, посвідчення багатодітної сім'ї, довідки про склад сім'ї:

Аранцеву Кирилу, учню 10 класу (посвідчення Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради  АЕ № 033615 від 14.02.2013);

Небораку Тимуру, учню 2 – Б класу (посвідчення Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради  АЕ № 033614 від 14.02.2013);

         -    Карімову Каріму, учню 2-Б класу, (посвідчення  Індустріальної  районної у м. Дніпропетровську ради № 070609 від 03.03.2014р. )

          - Карімову Олександру, учню 7-А класу, ( посвідчення  Індустріальної  районної у м. Дніпропетровську ради № 016835 від 13.09.2011р.)

§ 4

« Про надання безкоштовного

 харчування  учням школи

        На виконання Конституції України, постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,   Закону  України  "Про  статус  і соціальний захист  громадян,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської катастрофи"

На підставі поданих документів: заяви батьків, посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи видане Дніпропетровською обласною державною адміністрацією  № 791737 від 21.05.1999р., вкладки        № 007066 до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою від 16.12.2006р.     

1.  Надати безкоштовне харчування в шкільній їдальні  Сергієнко Микиті, учню 7-Б класу  з 02.09.2013р.  до кінця  навчального року.  

2. Координаційна робота про організацію харчування учнів школи  покладається на Кардашову  І.П., педагога – організатора (0,5ст).

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор 

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                       Т.І. Онопрієнко


 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

02.09.2014                               м. Дніпропетровськ                               № 125

 

Про створення громадського

наркологічного поста в школі та

організації його роботи в 2014-2015 н.р.

 

З метою здійснення профілактики вживання учнями школи наркотичних речовин, тютюнокуріння та пропагування здорового способу життя,

НАКАЗУЮ:

1. Створити в школі громадський наркологічний пост в складі:

- голова наркопосту               - Дишук О.В., медсестра

- заст. голови                  - Чередниченко І.В. психолог школи

- члени наркопосту          - соціальний педагог, відповідальна  за індивідуальну роботу з  вживаючими алкоголь, наркотичні речовини

- Малишко Л.Д.,  вчитель біології, відповідальна за роботу по виявленню  учнів, вживаючих алкоголь, тютюнових виробів

- ЛебеденкоО.М., вчитель хімії, відповідальна за індивідуальну роботу з учнями, які вживають тютюн, алкогольні вироби

    - Оксень В.О.,    вчитель фізики, відповідальна за роботу по виявленню    учнів, які  вживають алкоголь, наркотичні речовини, тютюнові вироби.

 2. Соціальному педагогу:

         -  Скласти та затвердити план роботи наркопосту.

                                                               (до 15.09.2014 р.)

До роботи наркопосту залучати працівників наркодиспансеру, районного нарколога, працівників служби у справах неповнолітніх, Центру соціальної служби для молоді.

          Продовжити роботу клубу «За здоровий спосіб життя».

                                               (керівник Малишко Л.Д., вчитель біології)

 3. Керівнику клубу «За здоровий спосіб життя» Малишко Л.Д. скласти та надати на затвердження   план    роботи клубу на 2013-2014 н.р.

                                                                       (до 20.09.2014 р.)

4. Інформацію про роботу клубу «За здоровий спосіб життя», шкільного наркологічного поста  подавати  - на нараду при директорі 2 рази на рік в I  та  II семестрі в поточному році.

                                                           (відповідальна соціальний педагог,  листопад, березень)

5. Продовжити в 2014-2015 н. р. курси:

                       «Діалог»                                 - для 8  кл.  -  1 год.

                      «Рівний – рівному»                 - для 9  кл.   -  1 год.

                      «Захисти себе від ВІЛ»           - для 10кл.   -  1 год.

                                                       (відповідальна Малишко Л.Д.)

   6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Медвідь Т.Р.

 

Директор

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                   Т.І. Онопрієнко


 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

02.01.2015                                         м. Дніпропетровськ                             № 4

 

Про підсумки виконання плану

основних заходів цивільного захисту

школи у 2014 році та завдання на 2015 рік

 

       Виконуючи т.. 3 Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про правові засади цивільного захисту», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.1994 № 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону» школа головну увагу зосереджувала на питаннях виконання плану основних заходів підготовки з ЦЗ, підвищення якості навчання учнів і постійного складу способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування на НС техногенного і природного характеру і дій з ліквідації наслідків останніх.

      План основних заходів з ЦЗ на 2014 рік в основному виконаний. Програма навчання учнів з питань ЦЗ і безпеки життєдіяльності виконана повністю. Створено штаб ЦЗ школи, невоєнізовані та інші формування ЦЗ, частково розроблена документація з питань ЦЗ.

      Головним завданням цивільної оборони СШ № 44 на 2014 рік було визначено забезпечення ефективного цивільного захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного і природного характеру і запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої готовності сил ЦЗ до відповідних дій.

      В наказі визначено основна мета та завдання проведення Дня цивільного захисту в школі, а саме:

-          Практична перевірка здатності учнів грамотно і чітко захищати своє здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях.

-          Забезпечення впевненості учнів в ефективності заходів з цивільної оборони.

-          Формування в учнів таких морально-психологічних якостей, як: відвага, мужність, витримка, ініціатива, спритність, самовідданість під час виконання завдань ЦЗ.

-          Поглиблення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань з питань ЦЗ і вдосконалення практичних навичок дій в екстремальних ситуаціях.

-          Практична перевірка здатності учнів реагувати на сигнал оповіщення ЦЗ, користування засобами колективного і індивідуального захисту.

-          Навчання керівного та командно-начальницького складу організацій і проведення заходів цивільної оборони в школі.

-          На передодні проведення Дня ЦЗ в школі було складено ПЛАН-ГРАФІК проведення Дня цивільного захисту по спеціалізованій школі № 44, в якому були визначені заходи:

-          збір керівного і навчального складу ЦЗ;

-          загальношкільна лінійка та урочисте відкриття Дня ЦЗ. Огляд структурних ланок та перевірка їх готовності до дій у надзвичайних ситуаціях;

-          відкриті уроки з цивільного захисту;

-          тренування з евакуації при виникненні пожежі у школі;

-          конкурс дитячих малюнків, твори, фотографії з питань дитячої безпеки за тематикою: «Радість життя в очах дітей»;

-          інформаційна лінійка «Чорнобиль – наш біль»;

-          виступ агітбригади для 1 – 4 класів «Огонь – это друг? Огонь – это враг?»;

-          виготовлення найпростіших засобів захисту та проведення тренувань з учнями. Проведення вікторини «Що я знаю про цивільний захист»;

-          огляд-конкурс на кращу наочну агітацію з тематики ЦЗ (реферати, класні стінгазети та фотогазети);

-          на 5, 6 уроках за розкладом показ відеофільму «Пожежа в кімнаті» та його обговорення.

-          В День ЦЗ  всі заплановані заходи були проведені та підведені підсумки дня ЦЗ, а саме:

-          оголошення наказу про підсумки Дня ЦЗ (наказ № 33 від 1709.04.2013);

-          вручення грамот переможцям;

-          підведення підсумків Дня ЦЗ;

-          проведено тренувальну евакуацію учнів.

      Протягом 2014 року напередодні весняних, літніх та осінніх канікул по школі проходили Дні безпеки життєдіяльності.

      У квітні 2014 року в школі відбувся Місячник протипожежної безпеки, у ході якого активно проводив свою роботу загін Юних пожежників:

-          для учнів молодшої та середньої школи агітбригада провела інформаційно – агітаційну роботу: усні журнали, підготувала театралізовану виставу;

-          для учнів 1 – х класів члени агітбригади провели гру «З вогнем вступити в бій».

-          Вчитель малювання та члени учнівського самоврядування серед учнів 5 – 7 класів провели конкурси малюнків на протипожежну тематику;

-          Класні керівники провели виховні години «Запобігти, врятувати, допомогти».

            Протягом 2014 року підготовка керівного складу ЦЗ школи особового складу невоєнізованих формувань здійснювалась відповідно до організаційно-методичних вказівок управління з питань надзвичайних ситуацій та Цивільного захисту населення міської ради.

Працівники навчального закладу проходили курси перепідготовки з ЦЗ:

-          класні керівники 2, 6, 7 класів, січень 2014 року – Булгакова І.Л., Мисливець Л.П., Кузнєцова О.І., Шаріпова Т.В., Леонова Л.А., Зенченко А.О.

-          відповідальні за проведення Дня ЦЗ у школі, березень 2014 року – Примачук Т.І.;

-          начальник штаба ЦО, жовтень 2014року – Примачук Т.І.

-          міські курси ЦО з категорії начальник оздоровчого табору –травень 2014 р. – Кардашова І.П., Мисливець Л.П.

       В кабінетах «Захист Вітчизни» та «Екологія та здоров’я » в наявності плакати з Цивільного захисту населення, Дня цивільного захисту в школі випускаються стінні газети та листівки, виготовляються наочні посібники.

      Протягом навчального року (грудень, квітень) на нараді при директорі заслуховувались питання про організацію та проведення в школі роботи з ЦЗ та Дня цивільного захисту.

      Проведені протягом року заходи в цілому засвідчили, що адміністрація, педагогічний та технічний персонал школи здатні виконати завдання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ефективного реагування на них.

      Результати аналізу проведених у школі заходів свідчать, що організація цивільного захисту в школі характеризується окремими недоліками:

-          не повністю розроблені документи (планувальні, з питань підготовки з ЦЗ);

-          не в повному обсязі сформовані невоєнізовані формування ЦЗ.

З метою підвищення якості з ЦО, усунення виявлених недоліків,

НАКАЗУЮ:

1.      Головним завданням цивільного захисту КЗО СШ № 44 на 2015 рік вважати: забезпечення ефективного цивільного захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру і запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої готовності сил ЦЗ до відповідних дій.

2.      Основні зусилля зосередити на:

-          своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;

-          своєчасному плануванні заходів і дій сил ЦЗ в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

-          вдосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників і учнів про загрозу виникнення НС;

-          формуванні в населення умінь користуватися індивідуальними та колективними засобами захисту і правильно діяти в разі виникнення НС.

3.      Навчання співробітників і учнів школи з ЦЗ здійснювати з урахуванням обстановки, яка   може скластися в разі виникнення НС техногенного, природного і військового характеру.

     3.1. Навчання керівного складу і командирів невоєнізованих формувань (НФ) здійснювати під   час проведення місячника ЦЗ, Дня ЦЗ й об’єктового тренування, а також на курсах ЦЗ, згідно з планом комплектування міських і обласних курсів ЦЗ.

     3.2. Навчання особового складу невоєнізованих формувань проводити за 15-годинною    програмою в період планового навчання з ЦЗ і ОБЖД, на позакласних заняттях в період проведення об’єктового тренування під керівництвом командирів НФ ЦЗ.

    3.3. Викладацький склад навчати за 12-годинною програмою в групі НШ ЦЗ й удосконалювати знання педагогів з основ ЦЗ під час проведення дня ЦЗ.

     3.4.Робітників та службовців, що не входять до складу невоєнізованих формувань, навчати за 12-годинною програмою в групі під керівництвом заступника директора.

     3.5.Учнів навчати основ ЦЗ і ОБЖД згідно з програмою Міністерства освіти і  науки, молоді та   спорту України.

4.      Штабу ЦЗ школи до 14 січня п. р. завершити планування заходів і розробку документації з ЦЗ на 2015 навчальний рік.

5.      Навчальний рік у системі ЦЗ почати 14 січня і закінчити 29 грудня 2015 року. Межі   навчального року для учнів визначити згідно з програмами Міністерства освіти і науки України.

6.      Наказ довести до відома всього викладацького складу школи.

 

Начальник цивільної оборони,                                    Т.І.Онопрієнко

 директор школи     КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

08.01.2015                               м. Дніпропетровськ                               № 10

   «Про стан роботи зі зверненням

     громадян у 2014 році»»

           На виконання Закону України «Про звернення громадян», в навчальному закладі проведено такі заходи.

              Робота в школі із зазначеного питання в 2014 році проводилась відповідно наказам по школі «Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» (№96/1 від 02.09.2013р. – в І півріччі 2014р., №124/1 від 02.09.2014р. – в ІІ півріччі 2014р.).

              Затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією школи в 2014р. (директор школи Онопрієнко Т.І. – понеділок з 9.00 до 17.00) та визначено головне в роботі адміністрації з цього питання – забезпечення створення умов для реалізації Конституційних прав громадян на письмове звернення, на обов’язкове одержання відповіді на нього, або особистий прийом.

              Протягом 2014 року зверталась увага на підвищення якості відповідей та безумовного дотримання термінів розгляду звернень громадян.

             Адміністрацією школи вживались заходи щодо виявлення та усунення причин скарг, та практичного вирішення питань, порушених громадянами.

             Аналізуючи звітній період (січень-грудень 2014р.) відзначається, що за типом звернень громадян більша кількість – усні звернення:

 • особистий прийом – 878; з них:
 • письмові – 2;
 • Звернення з соціальних питань:
 • довідки учням школи про їх навчання в навчальному закладі – 166;
 • оформлення документів на безкоштовне харчування учнів в шкільній їдальні – 64;
 • надання матеріальної допомоги прибиральницям службових приміщень – 11;
 • надання відпусток – 74;
 • надання днів-відгулів за раніше відпрацьований час – 40;
 • працевлаштування (прийом та звільнення) – 18;
 • надання довідок підтвердження про працевлаштування – 9;
 • зміна навантаження – 7;
 • з навчально-виховного процесу:
 • влаштування на навчання – 309;
 • влаштування дітей до пришкільного табору відпочинку – 115;
 • курси підвищення кваліфікації – 9;
 • проходження педагогічної практики – 7;
 • відвідування навчальних занять – 5;
 • з питань поліпшення матеріально-технічної бази школи – 23.

            Письмових звернень поступило – 2 ( з питання медичного обслуговування учня 3-Б класу, фотографування учнів 2-А класу). В установлені законодавством терміни, на них було надано відповіді та роз’яснення).

           Виходячи з вищезазначеного,

   НАКАЗУЮ:

   1. Адміністрації школи суворо дотримуватись графіку особистого прийому громадян.

                                                                                                  (Постійно)

   2. Всім працівникам школи:

         2.1. Забезпечити створення умов для реалізації Конституційних прав громадян на письмове  звернення, на обов’язкове одержання відповіді на нього, або особистий прийом.

                                                                                                     (постійно)

           2.2. Виявляти та усувати причини скарг, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення;

                                                                                                     (постійно)

           2.3. Своєчасно вживати заходи щодо практичного вирішення питань, порушених  громадянами;

                                                                                                     (постійно)

    3. Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та організацію їх особистого прийому.

                                                                                                   (за графіком)

   4. Секретарю школи – Мороз О.М.. вести облік звернень громадян та здійснювати контроль за розглядом  скарг, заяв, своєчасність оформлення відповідей.                                                                                                     (постійно)

   5. Залишити кожен четвер робочого тижня – днем консультацій для батьків учнів школи.

   6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи КЗО

 «Спеціалізована школа №44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровськоїміськоїради                                                                

                                                                                         Т.І.Онопрієнко


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

16.01.2015                                   м. Дніпропетровськ                              №14

 

Про посилення заходів боротьби з

педикульозом та коростою у

навчальному закладі

 

            На виконання ст. 34 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 11.7 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 5.5.2.008-01, п. 13.5 наказу МОЗ України від 01.08.2013 № 678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», листа Дніпропетровського міського управління головного управління держсанепідемслужби у Дніпропетровській області від 26.10.2013 № 3/5819 щодо недоліків у профілактиці педикульозу, спільного наказу Департаменту охорони здоров'я та управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 17.01.2014 № 25/17-1 «Про посилення заходів боротьби з педикульозом та коростою у навчальних закладах м. Дніпропетровська», наказу  відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від 22.01.2014 № 12 «Про посилення заходів боротьби з педикульозом та коростою у навчальних закладах району», з метою запобігання розповсюдження захворювання серед учнів школи,

НАКАЗУЮ:

1. Медпрацівнику Дишук О.В., класним керівникам 1-11 класів:

1.1. Забезпечити якісне проведення оглядів на педикульоз та коросту згідно з вимогами наказів Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.1994 №38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом», від 01.08.2013 № 678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», відповідно до яких проводити огляди:

- учнів 1 -11 класів – після кожних канікул і за показанням – вибірково –

- медперсоналом із залученням учителів

                                                                                                          (за планом)

1.2.Проводити санітарно-освітню роботу серед учнів, батьків, педагогів щодо профілактики та боротьби з педикульозом і коростою, порядку проведення проти педикульозних заходів, санітарної обробки дітей, уражених педикульозом

                                                                                                           (за планом)

2. Медпрацівнику Дишук О.В.:

2.1. Здійснювати облік та реєстрацію виявлених випадків педикульозу в журналі реєстрації інфекційних захворювань згідно з вимогами Інструктивно-методичних вказівок щодо проведення проти педикульозних заходів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.1994 № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом» (форма 60)

                                                                                                             (постійно)

2.2. Надавати екстрені повідомлення до відділу освіти про випадки виявлення педикульозу (форма 058)

                                                                                                (в разі виявлення)

3.Завгоспу школи Мирченко Н.В.:

Примати на контролі забезпечення згідно з переліком укладки для оглядів на педикульоз.

                                                                                                             (постійно)

4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор

КЗО «Спеціалізована школа № 44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                                   Т.І. ОнопрієнкоКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

21.01. 2015                                м. Дніпропетровськ                             № 16

«Про посилення заходів

безпеки у навчальному закладі

в 2014/2015 н.р.»

            На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 12.01.2015   № 11 «Щодо заходів  безпеки у навчальних закладах міста», наказу відділу освіти  Амур-Нижньодніпровської районної в місті ради від 14.01.2015р. №5 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах району» та з метою здійснення заходів безпеки перебування дітей у навчальному закладі,

НАКАЗУЮ:

1. Довести до відома всіх працівників школи наказ відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної в місті ради від 14.01.2015р. №5 «Щодо заходів безпеки в навчальних закладах району».

2. Класним керівникам 1- 11 класів:

    2.1. Провести комплекс заходів з організації і забезпечення збереження життя та здоров'я учнів свого класу, а саме:

-класні години, бесіди щодо правильного поводження з підозрілими предметами, в тому числі замасковані під різні речі.

    2.2. Постійно проводити роз'яснювальну роботу з учнями навчального закладу та батьківською громадськістю за участю співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

  3. Столяренко В.М., заступнику директора з виховної роботи спільно з Марченко С.В., вчителем предмету «Захист Вітчизни»

3.1. Розробити та розповсюдити серед учнів, педагогічних працівників пам'ятку із правил поводження із виявленими підозрілими вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них речами .

                                                                                               До 26.01.2015р.

4. Мирченко Н.В., завгоспу школи спільно з охороною батьківської громадськості школи:

4.1. Посилити контроль та  обмежити доступ на території закладу освіти осіб, які не задіяні в проведенні навчально-виховного процесу, з метою недопущення внесення до приміщень навчальних закладів вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу здоров'ю і життю дітей та працівників.

                                                                                             Постійно

4.2.Впровадити жорстку пропускну систему у приміщеннях школи щодо недопущення перебування сторонніх осіб. Дозволити вхід у приміщення школи осіб такої категорії виключно з дозволу адміністрації школи.

                                                                             Постійно

   4.3. Посилити охорону навчального закладу за сприяння батьківської спільноти, громадськості.

                                                                                            Постійно

4.4. Забезпечити оперативне інформування силових та інших структур у разі виявлення у навчальному закладі та на прилеглій території зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

5. Під час проведення навчально-виховного процесу в школі перебування батьківської громадськості дозволяється у вестибюлі навчального закладу. Відволікати вчителів школи під час проведення уроків забороняється.

                                                                                          Постійно

6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗО

«Спеціалізована школа №44

природничо-медичного профілю»

Дніпропетровської міської ради                                   Т.І.Онопрієнко


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.01. 2015                                м. Дніпропетровськ                             № 20

Про внесення змін до наказу по школі

від 05.09.2014р. №133/1 «Про організацію

навчально-виховного процесу у 2014/2015н.р.»

        Згідно із ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014р.   №1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 26.01.2015 року №21 «Про внесення змін до наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 29.08.2014р. № 258», наказу відділу освіти від 26.01.2015р. №28 «Про внесення змін до наказу відділу освіти районної у місті ради від 05.09.2014р. №187», з метою забезпечення виконання навчальних планів у повному обсязі внести зміни до наказу по школі від 05.09.2014р. №133/1 «Про організацію навчально-виховного процесу у 2014/2015н.р.»,

НАКАЗУЮ:

1.     Внести зміни до наказу по школі від 05.09.2014р. №133/1 «Про організацію навчально-виховного процесу у 2014/2015н.р.» та викласти пункт 1 цього наказу в такій редакції:

«Провести у 2014/2015 навчальному році канікули у такі терміни:

  осінні – з 27.10.2014 по 09.11.2014;

 зимові – з 29.12.2014 по 11.01.2015;

 весняні – з 23.03.2015 по 29.03.2015».

2.     Всім вчителям школи провести корегування календарного планування на ІІ семестр 2014/2015н.р.відповідно встановлених термінів канікул.

3.     Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступників директора з НВР Медвідь Т.Р., Кардашову І.П.

4.     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                      Т.І.Онопрієнко


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44

ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.01.2015                        м. Дніпропетровськ                   № 21

Про дотримання норм законодавства

у навчальному закладі

         На виконання Конституції України (ст. 53), Закону України «Про освіту» (ст. 8, 51, 55), відповідно до наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 21.01.2014 № 19 «Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах освіти м. Дніпропетровська», наказу відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від 22.01.2015 №22 «Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах району», з метою забезпечення конституційного права дітей та молоді на освіту, недопущення залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1.     Всім працівникам школи:

1.1 Неухильно дотримуватись виконання норм законодавства в частині незалежності освіти від політичних партій, громадських, релігійних організацій.

                                                                                                                  (постійно)

1.2 Не допускати залучення учнів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу.

                                                                                                                  (постійно)

1.3 Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо організації обліку дітей шкільного віку.

                                                                                                                   (постійно)

2.     Педагогічним працівникам школи забороняється брати участь в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу.

                                                                                                                   (постійно)

3.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                               Т.І. Онопрієнко


 

 

 


1
2